Utfyllende informasjon om brøyting

Utfyllende informasjon om brøyting

Vi brøyter ved mer enn 5cm snøfall. Brøytetelefon skal kontaktes når det gjelder saker angående brøyting og strøing. Dette er ikke en generell vakttelefon for andre henvendelser på Turufjell. Alle andre henvendelser rettes til post@turufjell.no
Det vil bli brøytet ved behov de datoene du melder din ankomst/avreise i appen. Det er viktig at gårdsplassen holdes ryddig i vinterperioden, ved mistanke om umerkede hindringer under snøen som ikke er merket med brøytestikk, vil det ikke brøytes da dette kan føre til materielle skader og farlige situasjoner dersom vi får det i vår fres. All brøyting skjer utelukkende med traktor og fres, arealer smalere enn 3,5 m vil derfor ikke bli brøytet. Vi vil ikke utføre brøyting på tomter der det ikke er satt opp brøytestikk for å markere innkjøring/vei, parkering og farlige hindringer (såle til garasje/bod som ikke er bygget, pyntemurer/steiner, pukk, terrasser uten tak etc.). Vi har registrert at flere har satt kantstein i skille mellom parkeringsplass og jord/plen med «små stein (1-2 kg stein)». Disse kan føre til stor skade på bebyggelse, biler eller personer om de går igjennom fresen. De kan skytes av gårde i en voldsom fart og har potensielt stort skadeomfang om det treffer noen. Slike murer må derfor merkes svært godt og/eller fjernes.
Dersom tomten din ikke er brøytet til avtalt dato kan du sjekke om vårt brøytemannskap har lagt inn avviksmelding i brøyteappen, evt kontakte oss på vår vakttelefon 32051200 (tastevalg for vakttelefon).

For å legge inn en bestilling på brøyting i appen må du gjøre følgende; Trykk på ikonet av en hytte, trykk så på ikonet av en pil og hytte, trykk så på meld ankomst. Legg inn ønsket dato/periode for brøyting. Dersom du ønsker at vi brøyter bare en dag, f.eks. fredag. Legg da inn fredag som ankomst og fredag som avreise. Dersom du ønsker at vi skal brøyte over en periode, f.eks. en helg. Legg inn fredag som ankomst og søndag som avreise. Vi vil da brøyte; fre, lør, søn ved ca. 5 cm snøfall.
Vi presiserer at bestillinger som er lagt inn som melding i appen ikke er å anse som en bindende bestilling men at alle må forholde seg til bestillingsløpet som er forklart over.
Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å brøyte innen kl. 11.00 hverdager og helg.