Åpenhetsloven // Turufjell

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan
Turufjell forholder seg til, jobber med og etterfølger Åpenhetsloven. 


Ansvarlig utbygger
Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter er grunnleggende i vår virksomhet, og er
avgjørende i valg av leverandører og samarbeidspartnere. Innføring av Åpenhetsloven gir
føringer til vårt allerede pågående arbeid, og trygger våre kunder på at våre leveranser er henhold til
både lovhjemmel og vår etiske standard.  


Aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter 
Aktsomhetsvurderinger er en prosess der virksomheten identifiserer og vurderer risikoen for brudd
på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og fremmer motvirkende tiltak. Vår
kartlegging av leverandørkjeden og forretningspartnere er basert på OECD sin modell for
aktsomhetsvurderinger, og er en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av
menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold. 


Samarbeid med og oppfølging av leverandører 
Menneskerettigheter og arbeidsforhold er forankret i Turufjell sine styringsdokumenter. Vi setter
tydelige krav til våre leverandører og krever at de signerer og etterlever våre krav til
samarbeidspartnere.


Offentlig redegjørelse og informasjon
I tråd med Åpenhetsloven, publiserer Turufjell årlig en redegjørelse for våre
aktsomhetsvurderinger.  
Har du spørsmål vedrørende vår etterlevelse av Åpenhetsloven eller vårt arbeid med
aktsomhetsvurderinger, kan du sende en skriftlig forespørsel til post@turufjell.no.

Statement Åpenhetsloven