Personvernerklæring

Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen og cookies policy beskriver hvordan Turufjell AS samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger.

 

 1. Innledning

 

Vi i Turufjell behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, for eksempel når du bestiller tjenester av oss, overnatter på våre enheter, deltar på aktiviteter / bruker tjenester vi leverer og formidler, og i enkelte andre sammenhenger. I vår personvernerklæring finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Under finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller vil kreve innsyn.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

 

 1. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

 

Vårt foretak Turufjell AS, Elvemo 18, 3539 Flå Org. nr: 919 667 346, utleie@turufjell.no, tlf. 32 05 12 00 er moderselskap for flere hel- eller deleide datterselskaper som samlet utgjør vårt tjenestetilbud. Turufjell AS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen og de virkemidlene vi benytter til dette.

 

 1. Behandling av personopplysninger knyttet til booking og opphold

 

I forbindelse med dine bookinger foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller som du har gitt oss via reisebyrå eller agent. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I noen tilfeller vil vi lagre ditt passnummer. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om allergier eller om spesielle ønsker for ditt opphold. Vi registrerer alle kjøp og bestillinger du gjør hos oss som for eksempel heiskort, restaurant, aktiviteter etc., for å levere slike tjenester og for at du skal kunne betale for dem.

Denne behandlingen er nødvendig for å kunne inngå og oppfylle avtalen som den registrerte er part i, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 (b).

Vi loggfører bruk av nøkkelkort/dørkoder i våre enheter. Vi har berettiget interesse til dette for å ivareta kundens sikkerhet, herunder brannsikkerhet, jf. GDPR artikkel 6 nr (b). 

 
 1. Behandling av personopplysninger i din brukerkonto (kundeprofil)

 

Hvis du vil kan du opprette en brukerkonto på våre nettsider (kundeprofil). Her kan du velge å registrere navn, adresse, interesser og andre opplysninger slik at senere bestillingsprosesser kan forenkles. Disse opplysningene samles inn fra deg.

Opplysningene du gir vil lagres sammen med bookingdata og kjøpshistorikk. Vi vil bruke disse opplysningene til å tilpasse nettsider og app etter dine behov og vil også bruke opplysningene til å tilpasse ditt hotellopphold hos oss. Denne behandlingen er nødvendig for å kunne inngå og oppfylle avtalen som den registrerte er part i, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 (b).

 

 1. Behandling av personopplysninger ved din bruk av Turufjell App

 

Vi har laget vår egen app for iOS og Android, Turufjell-appen. I appen vår finner du bl.a. nyttig informasjon om din booking og om vårt tilbud. Du kan bl.a. bruke appen til å booke/bestille tjenester og som kanal for å motta nyttig informasjon fra oss eller kommunisere med oss.

Vår app vil be deg om følgende tilgangstillatelser:

Tilgang til lokasjonsdata for å gi deg oversikt over våre tilbud i nærheten.

Motta data fra Internett.

Se nettverkstilkoblinger.

Full nettverksadgang.

Hindre enheten fra å gå over til sovemodus.

Tilgang til bluetooth, for bruk til bl.a. nøkkelkort / døraksess / skigate aksess i app.

Tillate push-varsler.

Det er frivillig for deg å samtykke til de ulike tilgangstillatelser vår app ber om. Dersom du avslår å gi tilgangstillatelser, vil dette påvirke appens funksjonalitet.

Du kan når som helst justere tilgangstillatelser for appen, herunder trekke tilbake samtykket. Vi vil også gi deg mulighet til å justere dine innstillinger for personalisering i appen.

Denne behandlingen baseres på ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 1 (a).

 

 1. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

 

Dersom du melder deg på våre nyhetsbrev lagrer vi og bruker vi din e-postadresse til å sende deg nyheter og tilbud fra oss.

Vi vil også bruke din e-postadresse eller telefonnummer til å sende deg nyheter og tilbud innenfor regler om eksisterende kundeforhold. Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å markedsføre vårt tilbud i henhold til GDPR art. 6 1 (f) og markedsføringsloven. Vi vil kontakte deg i sosiale medier etter ditt samtykke eller innenfor eksisterende kundeforhold. For å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal må vi levere ut din e-postadresse eller ditt telefonnummer til det sosiale mediet.

Denne behandlingen baseres på ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 1 (a).

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Dette gjør du under «Min side» dersom du har opprettet en kundeprofil på våre nettsider eller i appen, eller ved å kontakte oss på epost utleie@turufjell.no. Der kan du også reservere deg mot å motta markedsføring i eksisterende kundeforhold.  

 

 1. Behandling av personopplysninger for utvikling, feilsøking og sikkerhet

 

Vi vil behandle data som inkluderer personopplysninger for å gjøre feilsøking og rette feil, forbedre tjenestene våre og teknologien vi bruker og for å analysere bruk og brukeradferd. Videre vil vi behandle personopplysninger for å verifisere din identitet, herunder verifisere identitet i forbindelse med din bruk av våre digitale tjenester.

Vi anonymiserer data eller utarbeider statistikk så langt vi klarer, men vil også måtte behandle personopplysninger for utviklings-, feilsøkings-, statistikk- og sikkerhetsformål. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å drifte våre IT-tjenester, jf. GDPR art. 6 1 (f).

 

 1. Behandling av personopplysninger for øvrig

 

Ved konkurranser eller andre aktiviteter som du kan delta på vil vi behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon når dette er nødvendig for eksempelvis å registrere hvem som deltar, og deretter trekke ut en eller flere vinnere. Vi vil så langt det er mulig informere konkret om dette ved din deltakelse i konkurranser eller andre aktiviteter.

Dersom du kontakter vår kundeservice eller på annen måte henvender deg til oss med forespørsler, vil vi behandle personopplysninger du gir så langt det er nødvendig for å besvare og loggføre din henvendelse. Vi fører også liste over hvilke nyhetsbrev og tilbud vi sender ut samt hvorvidt disse åpnes.  Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å utøve god kundepleie og å tilpasse mengden nyhetsbrev som sendes ut.

Ut over behandling beskrevet i vår personvernerklæring eller basert på ditt samtykke, vil vi i noen tilfeller måtte eller kunne behandle personopplysninger når gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol pålegger oss eller tillater oss dette.

 

 1. Behandling av personopplysninger om våre leverandører, bedriftskunder og kontakter i næringslivet

 

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører, bedriftskunder, samarbeidspartnere, deltakere på våre arrangementer rettet mot næringslivet samt andre personer som opptrer i næringsvirksomhet. Dette gjør vi for å kunne jobbe effektivt, inngå og håndheve kontrakter, rekruttere, drive virksomheten vår og utvikle vår virksomhet og vårt profesjonelle nettverk. Slike opplysninger utgjøres typisk av navn, kontaktinformasjon, stilling, bedrift, kompetanse, forretningsmessige interesser og deltakelse på våre arrangementer for næringslivet eller tidligere utvist interesse for oss og våre ansatte.

[HSH4] Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å registrere opplysninger om kunde- og leverandørforhold for å kunne forvalte avtaleforholdet, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 f.

 

 1. Utlevering av personopplysninger og lovpålagt behandling

 

Vi bruker leverandører av tjenester som nødvendiggjør behandling av personopplysninger. Dersom leverandøren behandler personopplysninger på våre vegne, og etter vår angivelse av behandlingens formål og hvilke midler som skal benyttes, er de databehandlere. Våre databehandleravtaler med leverandørene sikrer overholdelse av gjeldende personvernreglement, og at våre tekniske og organisatoriske krav ivaretas.

 

Våre største databehandlere er våre bookingsystemer Visbook og Spotlio, som begge faller inn under EU's regler for databehandling.

 

For øvrig leverer vi ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.

 

 1. Innhenting av personopplysninger fra andre

 

For å sørge for at vi har riktige opplysninger om deg, kan vi vaske dine opplysninger mot andre kilder som telefonkatalog, folkeregister og liknende. Vi henter inn demografiske opplysninger som alder, kjønn og språk fra andre kilder. Vi henter inn opplysninger fra våre samarbeidspartnere og fra andre deler av konsernet vårt når dette er lovlig og nødvendig for leveranse av tjenester og kommunikasjon til deg. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å kredittsjekke våre kunder, hvilket betyr innhenting av kreditt-data fra andre kilder. Formålet med kredittsjekk er å kontrollere din betalingsevne for det bookede oppholdet. For å gjennomføre kredittsjekk må vi behandle ditt personnummer. Dette gjøres i samsvar med § 12 i personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger). All behandling av personopplysninger som nevnes over, gjøres for å inngå en kontrakt med deg i samsvar med artikkel 6(1)(b) i personvernforordningen.

 

 1. Lagring og oppbevaring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de angitte formål, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning eller etter samtykke fra deg.

 

Vi lagrer normalt ikke kundeopplysninger etter at kundeforholdet er avsluttet, med mindre det foreligger et samtykke, det er nødvendig for å følge opp en avtale (herunder ev. reklamasjoner) eller for å oppfylle et rettslig krav. Fakturaopplysninger og bestemte regnskapsdokumenter lagres i 3-5 år for å ivareta reglene i regnskapslovgivningen. Logger over bruk av nøkkelkort/dørkoder i våre enheter slettes etter 21 dager.

 

Når ett bestemt formål tilsier lagring i et lengre tidsrom, sørger vi for at personopplysningene kun blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

 

 1. Dine rettigheter

 

Du som person har flere rettigheter etter personopplysningsregelverket.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du ønsker innsyn i vår behandling av dine persondata, kan du henvende deg til oss på e-post utleie@turufjell.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kommer til å be deg bekrefte din identitet eller be deg oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette må vi gjøre for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

 1. Hvis du tror vår behandling av dine personopplysninger bryter med personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

 

 1. Cookies/Informasjonskapsler

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen av våre nettsider.

En cookie er en liten tekstbasert datafil som plasseres på ditt utstyr (din smarttelefon, datamaskin eller for eksempel nettbrett). Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan du bruker nettstedet, hva slags type av nettleser du benytter og hvilke nettsider du har besøkt.

En permanent cookie ligger igjen på ditt utstyr for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i ditt utstyrs minne mens du er inne på våre hjemmesider. Sesjonscookien forsvinner når du stenger din nettleser. Vi benytter både permanente cookies og sesjonscookies. Vi kan også komme til å benytte en tredjeparts cookies.

Dersom du ikke ønsker at våre nettsider plasserer cookies på ditt utstyr, kan du skru av cookies i din nettleser. Dersom du skrur av cookies vil funksjonaliteten for våre nettsider reduseres.

 

 1. Endringer i personvernerklæring eller i behandling

 

Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av våre tjenester overfor våre kunder. Dette vil kunne endre måten eller omfanget av vår behandling av personopplysninger. Informasjonen vi gir gjennom denne personvernerklæringen vil derfor justeres og oppdateres med ujevne mellomrom. Vi vil dessuten endre personvernerklæringen når nye regler eller myndighetspraksis gjør det nødvendig.

 Versjon 1.1, sist oppdatert 02.06.23

Alminnelige kjøpsbetingelser

Våre vilkår angående bestilling, betaling, endring, avbestilling, forsikring, rettigheter, forpliktelser, forbehold og personvern. Disse generelle vilkårene gjelder for varer og tjenester kjøpt fra Turufjell AS og hel- eller deleide datterselskaper / forretningsenheter (heretter kalt "Turufjell") og andre som inngår avtale med Turufjell i henhold til bekreftelsen (gjesten).

 

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Disse bestemmelsene gjelder som bindende kontrakt for alle varer og tjenester kjøpt eller bestilt via www.turufjell.no eller Turufjell-appen, via vår utleie telefon, direkte fra agent, etc., og for opphold på våre utleieenheter, både egeneide og formidlet på vegne av andre. Bestillingen kan gjelde overnatting, heiskort, aktiviteter og kjøp av andre produkter og tjenester, eller en kombinasjon av disse.

Alle priser oppgitt på våre nettsider er inkludert mva.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

Ans. arrangør / formidler er Turufjell AS, Elvemo 18, 3539 Flå Org. nr: 919 667 346, utleie@turufjell.no, tlf. +47 32 05 12 00

All utleie av overnatting skjer gjennom Turutunet AS, org nr 923118128. Dette er et datterselskap som er heleid av Turufjell AS.

 

 1. BESTILLING

 

1.1. Den som bestiller på Turufjell.no eller Turufjell-appen må være fylt 16 år. Dette gjelder for alle varer og/eller tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside, unntatt overnatting (jf. § 1.2).

 

1.2. Ved bestilling av overnatting på Turufjell.no må den som bestiller være minst 25 år. Leietaker/bestiller må være 25 år eller eldre, dette gjelder også for ansvarlig på hytte/leilighet under hele oppholdet. Legitimasjon må fremvises ved innsjekk ved forespørsel. Skulle det vise seg at leietager ikke er 25 år eller eldre vil ikke nøkkel / dørkode bli levert ut og leiebeløpet vil ikke bli refundert.

 

1.3. Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. 

 

1.4. En bestilling er bindende så snart bestillingen er fullført og et bestillings-/ordrenummer er tildelt gjesten. Etter korrekt gjennomført bestilling skal du få en kvittering på e-post, forutsatt at du har benyttet en korrekt og gyldig e-postadresse. Sjekk søppelpost dersom du ikke kan se å ha mottatt kvitteringen. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp. Gjesten skal ta med seg bekreftelsen (trykt eller online) ved ankomst.

 

1.5. Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av betydning for bestillingen er korrekt.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

– Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer. Hvis du ikke har mottatt en bestillingsbekreftelse, må du sjekke spam-mappen din og forsikre deg om at du har brukt en gyldig e-postadresse.

– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislyktes.

– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med Turufjell på telefon +47 32 05 12 00 eller på e-post til utleie@turufjell.no 

 

1.6. Min side: Etter en bekreftet bestilling, vil du også motta informasjon via e-post om hvordan du logger inn på “Min side” på Turufjell.no. Der finner du bestillingsbekreftelsen din og annen informasjon om ditt opphold. Du kan når som helst endre dine personopplysninger ved å logge deg inn på Min side.

 

1.7. Turufjell fraskriver seg ansvaret for feil som gjester gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest, overnattingsstedet og selger som distributører.

 

 1. BETALING

 

2.1. Betaling med kort gjøres ved bestilling. Vi aksepterer p.t. Visa, MasterCard og Vipps for bestilling online, samt eventuelt andre aktuelle korttyper / betalingsmåter dersom opplyst i check-out. 

– Alle telefoniske bestillinger forutsetter 10 dagers betalingsfrist. Om du bestiller mindre enn 10 dager før ankomst skal betaling gjøres samme dag som bestilling. Betalingsopplysninger som kontonummer, IBAN og BIC/SWIFT står på bekreftelsen. Angi alltid bestillingsreferanse ved betaling.

– Ved manglende forhåndsbetaling ved innsjekk, vil vi kreve betaling ved ankomst. Det kan forekomme et ekstra administrasjonsgebyr.

 

 1. AVBESTILLING OG ENDRING

 

Vilkårene under gjelder for privatpersoner. For grupper/konferanser med flere enn 10 rom / enheter eller større grupper på over 20 personer har egne avbestillingsvilkår. 

 

3.1. For ditt opphold: 

Frist for avbestilling og endring av overnatting og andre produkter kjøpt via www.Turufjell.no, Turufjell-appen eller vårt callcenter er 14 døgn (kl.16.00) før ankomstdato. Endring av reisedager, hotell o.l. kan skje mot et administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker.

 

3.2. Ved avbestilling senere enn avbestillingsfristen er gjesten pliktig til å betale 75 % av opphold i den bestilte perioden. Avbrytelse av et bestilt opphold er å anse som avbestilling. Avbestilling 1-3 dager før ankomst belastes 100%. 

 

3.2.2 Egne avbestillingsregler gjelder for aktiviteter. Avbestilling må skje senest 14 dager før booket dato, for å få full refusjon. Avbestilling mindre enn 14 dager før ankomst belastes 100%. NB! Dette gjelder ikke heiskort, se punkt 6.

 

3.2.3 Turufjell Ski- & Snowboardskole, Turufjell Skiutleie har avbestillingsfrist 4 dager før booket dato, for å få full refusjon. Avbestilling mindre enn 4 dager før ankomst belastes 100%. 

 

3.2.4 Bestillinger foretatt etter avbestillingsfristen er dermed bindende. Avbestilling kan gjøres online på “min side” eller skje skriftlig til Turufjell: utleie@Turufjell.no. Endring av bestilling skal skje på telefon +47 32 05 12 00 eller på e-post til utleie@Turufjell.no.  

 

3.3. No-show

Ved uteblivelse (NO-SHOW) er gjesten pliktig til å betale 100 % av bestilt opphold.

 

3.4. Forsikring

Bestiller er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller/leieforhold. For eksempel reise og fritidsforsikring, samt reise og ansvarsforsikring.
 1. LEIETAKERS ANSVAR VED OVERNATTING OG ANDRE VILKÅR

 

4.1. Skader som påføres hotellet, hotellrom, leilighet eller hytte som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden er gjestens ansvar. Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Skader som leietaker påfører enheten, skal erstattes av leietaker. Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade eller selvforskyldt utløsning av brannalarm som fører til utrykning vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etter-fakturert.

 

Turufjell har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt, samt om boenheten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate boenheten, uten at leiebeløpet tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Turufjell en omsetningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5.000. Turufjell forbeholder seg retten til ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen kunne stenge boenheten og fjerne gjestens eiendeler.

 

4.2. Gjesten plikter å følge ordensregler, skivett-regler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise og boenhet. Mellom klokken 23.00 og 07.00 plikter gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. 

 

4.3. Utleieenheten må kun bebos av det kontraktsfestede maksimalt antall personer.

 

4.4. Rengjøring hytter og leiligheter: 

 

OBLIGATORISK SLUTTVASK I EGEN REGI

 
Gjesten plikter å rengjøre ordentlig i henhold til renholds instruksene før avreise, med mindre annet er avtalt. Dette innebærer at gjesten vasker på benker, tar oppvask og fjerner søppel og tomgods fra boenheten (se eget skriv ved ankomst). Eventuelt leid sengetøy skal tas av og legges ved siden av sengen ved avreise. Husk å lukke alle dører og vinduer. 

Dersom dette ikke blir gjort, eller dersom vårt ettersynspersonell ikke godkjenne ryddingen, debiterer Turufjell en avgift på NOK 1500 eller mer, avhengig av størrelsen på boenheten. 

Bestilt eller obligatorisk rengjøring omfatter ikke grovrengjøring inne og ute, oppvask eller tømming av søppel og tomflasker. 

 

4.5. Sengetøy hytter og leiligheter: Sengesett og håndklær kan leies på Turufjell eller medbringes selv. Bestilling av sengetøy, håndklær og ved bør være lagt til i bestillingen senest 2 dager før ankomstdato.

4.6. Strøm er inkludert i prisen. Ved er ikke inkludert og må bestilles separat.

4.7. Husdyr kan kun medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt.

4.8. Det er røykeforbud på alle våre hotellrom, hytter og leiligheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette.

4.9. Leietaker plikter å følge bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild. Ved overtredelser vil man bli etter-fakturert for kostnadene dette medfører, minimum NOK 1500,-.

4.10. Samtlige fysiske nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Ved manglende innlevering debiteres en avgift fra NOK 3000 for bytte av låser (der det måtte være mekaniske låser).

4.11. Se forøvrig andre gjeldende regler for hvert enkelte overnattingssted. 

 

 1. INNSJEKK OG UTSJEKK

 

5.1. Innsjekking skjer på Turufjell fra klokken 16.00 på ankomstdagen. Utsjekking er innen klokken 11.00 på avreisedagen, hvis ikke annet er avtalt. Dersom boenheten ikke har elektroniske låser med kode som du får tilsendt automatisk, så mottar du informasjon om nøkkelboks dersom annet ikke er informert. Mer informasjon finner du i bestillingsbekreftelsen, på Turufjell.no eller i Turufjell-appen.

 

5.2. Heiskort og/eller andre produkter som selges sammen i en pakke med overnattingen hentes ut på skipassautomatene på destinasjonen. Pakker som inneholder store produkter som skiutstyr og sykler utleveres ved ski- og sykkelutleie.

 

 1. VILKÅR FOR HEISKORT

 

6.1 Når du kjøper heiskort online på Turufjell.no eller i Turufjell-appen, kan du kjøpe dette med eller uten et keycard. Hvis du kjøper en billett / heiskort og laster dette over på et eksisterende keycard (Skidata-kompatibelt, må være av nyere type og starte med sifrene 01- eller 30-), så aktiveres din billett ved første passering i vendekorset ved heisen.

 

Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (sendt på e-post) er i samsvar med bestillingen. 

 

Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvitteringen vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget. For uthenting av heiskort i vår billettautomat scanner du QR-koden som ligger i kvitteringen. Husk å sjekke spam-folder/søppelpost, i tilfelle kvitteringen skulle bli sendt dit. 
Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:
- Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
- Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
- Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

 

Trenger du assistanse, så får du hjelp i heisbua ved Turuheisen.6.2 Skipass / heiskort er strengt personlig, og skal eller kan ikke overdras til andre på noen som helst måte. Eventuelt ulovlig overdragelse av heiskortet til annen person medfører inndragelse, uansett om overdragelsen er gjort med forsett eller overlegg. Brukeren skal kunne legitimere at han/hun er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll. Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.

 

6.3 Sesongkort uten bilde er ugyldig. Det skal være mulig å enkelt identifisere holderen på kortet (øyne og ansikt skal være synlig, ingen skibriller, buff eller lignende)

 

6.4 Et ulovlig overdratt sesongkort kan gjenåpnes èn gang mot et gebyr på 2000 kr. Ved annengangs overtredelse inndras sesongkortet permanent. 


6.5 Skulle man miste et sesongkort, kan et nytt utstedes i Velkomstsenteret mot et gebyr på kr. 300 (inkl. nytt keycard).

6.6 Ved misbruk eller brudd på Alpinvettreglene (se pkt 7) kan heiskortet inndras uten erstatning.

6.7 Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbud som tilbyder formidler. 

 

6.8 Keycard er obligatorisk til alle typer kort pga. berøringsfritt aksessystem.

6.9 Barn 0-6 år kjører gratis i heisene. De har egne innganger til heisene og behøver ikke keycard.

 

6.10 Ungdom (7-17 år) og senior (65+ år) kjøper heiskort til redusert pris. Se gjeldende prislister på www.Turufjell.no for prisinformasjon. 

 

6.11 Angående alder ved kjøp av heiskort: Det er alder ved kjøpstidspunkt som gjelder. For eksempel, om barnet fyller 7 år i januar, kan barnet likevel benytte 0-6 års heiskort hele sesongen om heiskortet er kjøpt før fødselsdato.

 

6.12 Ved kjøp av heiskort på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jf. Angrerettloven kapittel §22 bokstav m). dette gjelder også for pakker og kampanjer som inneholder datofestede heiskort eller datofestede arrangement. 

 

6.13 Refusjon ved sykdom eller skade
Ved sykdom eller skade bes kortbrukeren kontakte sin egen reiseforsikring for refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. 

 

6.14 Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, for eksempel ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil eller lignende. Deler av løypenettet kan i perioder være avstengt og forbeholdt konkurranse og trening.

 

6.15 Dårlig vær, dårlig føre og/eller tekniske problemer: Kunden må selv vurdere vær og føreforhold ut fra egne skiferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre og driftsstatus, følg oppdateringene på åpne bakker og heiser på www.Turufjell.no og i Turufjell-appen, eller ta kontakt med ansatte før du kjøper heiskort. Vær oppmerksom på at vær og forhold kan endre seg raskt, og at informasjon kun er til veiledning. 1. SKISIKKERHET

 

7.1. Alpinvettreglene: Når du kjøper heiskort på Turufjell Skisenter og / eller bruker skianlegget forplikter du deg til å følge Alpinvettreglene, utviklet i samarbeid med Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, ALF. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

 – Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.

 – Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

 – Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

 – Vikeplikt: Den som kommer bakfra (ovenfra) har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.

 – Forbikjøring/utforkjøring: Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

 – Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

 – Stopp i nedfarten. Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder, under heng eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

 – Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

 – Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

 – Respekter skilt og markeringer. For din egen og andres sikkerhet: følg skilting, merking og anvisninger. Kjør aldri i bakker eller områder som er skiltet som lukket – dette kan føre til ulykker, skade på utstyr eller i verste fall livsfare.

 – Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

 – Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Hvis gjesten blir skadet i alpinanlegget, kan Skipatrulje kontaktes via +47 32 05 12 00. Ved alvorlig personskade eller ulykke, må du alltid kontakte nødetatene på tlf. 113.

 – Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen.

 – Turufjell har intet ansvar for ferdsel utenom merkede løyper. All ferdsel uten merkede løyper skjer på eget ansvar.

 – All ferdsel i alpinanlegget utenom åpningstid er strengt forbudt.

 

 1. Vilkår for skiutleie / sykkelutleie / utstyrsutleie


Kommer!


 1. Vilkår for skiskole / kurs / aktiviteter
  9.1 All betaling betales innen start, online.
  9.2 Ved avbestilling 72 timer før kursets / leksjonens start tilbakebetales hele beløpet minus et gebyr på NOK 200,-
  9.3 Ved avbestilling samme dag kreves legeerklæring for refusjon, minus et gebyr på NOK 200,-.

 

 1. ANSVAR, PRISER & FORBEHOLD

 

10.1. Som arrangør har Turufjell plikt til å sørge for at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter, at det informeres om hvordan betaling skal skje, og hvor nøkkel / kode kan hentes / mottas, og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet, og at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Turufjell har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Turufjells viten, og som Turufjell ikke har kjent til eller burde kjenne til (for sikkerhets skyld bør man prøve å få slikt skriftlig).

 

10.2. Som arrangør står Turufjell ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Turufjell. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Turufjell, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. Turufjell tar forbehold om evt. skrivefeil, trykkfeil, publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.

 

10.3. Overnattingsstedet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor overnattingsstedet sin kontroll. Prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten.

 

 1. FORCE MAJEURE O.L. 

 

11.1. Turufjell og våre underleverandører (inkludert overnattingssteder) står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor Turufjells kontroll. Hendelser utenfor Turufjells kontroll, for eksempel men ikke begrenset til store sykdomsutbrudd, streik, lockout, brann, oversvømmelser o.l. som gjør det umulig, eller for Turufjell urimelig byrdefullt å rettidig oppfylle forpliktelsene i denne avtale, gir Turufjell rett til fristutsettelse og eller rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

 

11.2. Ved hendelser som i pkt 11.1, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et tilnærmet likeverdig bosted. Så langt mulig skal leietaker informeres om hendelser og endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til prisavslag.

 

 1. REKLAMASJONER

 

12.1. Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.

 

 1. TVISTELØSNING

 

13.1. Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet, skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans.  

 

 1. PERSONVERN

 

14.1. Ved registrering av personopplysninger samtykker gjesten til at Turufjell i egenskap av personopplysningsansvarlig, benytter opplysningene for å gjennomføre Turufjells forpliktelser overfor gjesten. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til Turufjells samarbeidspartnere, så som forsikringsselskap, hotell, tog-, fly- og busselskap m fl. Turufjell benytter gjestens opplysninger for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt gjestens bestilte arrangement via e-post, telefon, sms og utsendelser via post. Gjesten kan også bli kontaktet for markedsføring og markedsundersøkelser. For mer informasjon, se Turufjells personvernpolicy (privacy policy) på www.Turufjell.no (se over)
Version 1.1, sist revidert 02.06.23