Voksne
Alder +15
2
Barn
Alderen 0-15
0

Våre tanker om bærekraft

TURUFJELL SKAL UTVIKLES PÅ EN RESSURSEFFEKTIV MÅTE I ET EVIGHETSPERSPEKTIV 

  • Turufjell skal være bransjeledende på arealforvaltning.
  • Turufjell skal legge til rette for sirkulering og finne nye bruksområder for avfall.
  • Turufjell skal gi alle mulighet til å reise bilfritt til og på destinasjonen.
  • Turufjell skal utvikles med fornybar energi og effektiv energibruk

TURUFJELL SKAL STYRKE LOKALSAMFUNNET OG TILGJENGELIGGJØRE FRITIDSOPPLEVELSER FOR FLEST MULIG 

  • Turufjell skal sikre verdiskapning gjennom delingskultur.
  • Turufjell skal være lokalsamfunnets viktigste verdiskaper.
  • Tururfjell skal inspirere til fysisk aktivitet og bidra til økt livskvalitet.

TURUFJELL SKAL UTFØRE TRYGG, TROVERDIG OG TRANSPARENT STYRING AV DESTINASJON

  • Turufjell skal svære en mangfoldig, trygg og inkluderende destinasjon og arbeidsplass.
  • Turufjell skal ha en proaktiv og faktabasert tilnærming til bærekraft.