Salgsbetingelser heiskort

VILKÅR FOR HEISKORT

 6.1 Når du kjøper heiskort online på Turufjell.no eller i Turufjell-appen, kan du kjøpe dette med eller uten et keycard. Hvis du kjøper en billett / heiskort og laster dette over på et eksisterende keycard (Skidata-kompatibelt, må være av nyere type og starte med sifrene 01- eller 30-), så aktiveres din billett ved første passering i vendekorset ved heisen.

Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvitteringen vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget. For uthenting av heiskort i vår billettautomat scanner du QR-koden som ligger i kvitteringen. Husk å sjekke spam-folder/søppelpost, i tilfelle kvitteringen skulle bli sendt dit. 
Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:
- Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
- Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
- Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Trenger du assistanse, så får du hjelp i heisbua ved tallerkenheisen.

6.2       Skipass / heiskort er strengt personlig, og skal eller kan ikke overdras til andre på noen som helst måte. Eventuelt ulovlig overdragelse av heiskortet til annen person medfører inndragelse, uansett om overdragelsen er gjort med forsett eller overlegg. Brukeren skal kunne legitimere at han/hun er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll. Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.

6.3       Sesongkort (og evnt 8-dagerskort) uten bilde er ugyldig. Det skal være mulig å enkelt identifisere holderen på kortet (øyne og ansikt skal være synlig, ingen skibriller, buff eller lignende)

6.4       Et ulovlig overdratt sesongkort kan gjenåpnes èn gang mot et gebyr på 2000 kr. Ved annengangs overtredelse inndras sesongkortet permanent.

6.5       Skulle man miste et sesongkort, kan et nytt utstedes i Velkomstsenteret mot et gebyr på kr. 300 (inkl. nytt keycard).

6.6       Det er ingen returrett for heiskort.

6.7       Ved misbruk eller brudd på Alpinvettreglene (se pkt 7) kan heiskortet inndras uten erstatning.

6.8       Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, for eksempel ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil eller lignende. Deler av løypenettet kan i perioder være avstengt og forbeholdt konkurranse og trening.

6.9       Keycard er obligatorisk til alle typer kort pga. berøringsfritt aksessystem.

6.10     Barn 0-6 år kjører gratis i heisene. De har egne innganger til heisene og behøver ikke keycard.

6.11.    Ungdom (8-17 år) og senior (65+ år) kjøper heiskort til redusert pris. Se gjeldende prislister på www.Turufjell.no for prisinformasjon. 

6.12.    Angående alder ved kjøp av heiskort: Det er alder ved kjøpstidspunkt som gjelder. For eksempel, om barnet fyller 8 år i januar, kan barnet likevel benytte 0-7 års heiskort hele sesongen om heiskortet er kjøpt før fødselsdato.

6.12.1 Returrett på heiskort: Vi forholder oss til Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner (ALF) sine retningslinjer for alpinbransjen. For mer informasjon om refusjon, kontakt Turufjell Skisenter skriftlig på booking@turufjell.no

6.12.2 Refusjon ved sykdom eller skade
Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Skipasset skal tilbakeleveres så raskt som mulig til Turufjell Skiutleie.

6.13.    Dårlig vær, dårlig føre og/eller tekniske problemer: Kunden må selv vurdere vær og føreforhold ut fra egne skiferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre og driftsstatus, følg oppdateringene på åpne bakker og heiser på www.Turufjell.no og i Turufjell-appen, eller ta kontakt med ansatte før du kjøper heiskort. Vær oppmerksom på at vær og forhold kan endre seg raskt, og at informasjon kun er til veiledning.

 

ANSVAR, PRISER & FORBEHOLD

10.1.    Som arrangør har Turufjell plikt til å sørge for at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter, at det informeres om hvordan betaling skal skje, og hvor nøkkel / kode kan hentes / mottas, og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet, og at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Turufjell har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Turufjells viten, og som Turufjell ikke har kjent til eller burde kjenne til (for sikkerhets skyld bør man prøve å få slikt skriftlig).

10.2.    Som arrangør står Turufjell ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Turufjell. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Turufjell, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. Turufjell tar forbehold om evt. skrivefeil, trykkfeil, publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.

10.3.    Overnattingsstedet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor overnattingsstedet sin kontroll. Prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten.

 

  1. FORCE MAJEURE

11.1. Turufjell og våre underleverandører (inkludert overnattingssteder) står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Hendelser utenfor Turufjells kontroll, for eksempel streik, lockout, brann, etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

11.2. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingsstedets kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre, bosted. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale for oppholdet.

  1. REKLAMASJONER

12.1. Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.

  1. TVISTELØSNING

13.1. Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans.  

 

PERSONVERN

14.1. Ved registrering av personopplysninger samtykker gjesten til at Turufjell i egenskap av personopplysningsansvarlig, benytter opplysningene for å gjennomføre Turufjells forpliktelser overfor gjesten. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til Turufjells samarbeidspartnere, så som forsikringsselskap, hotell, tog-, fly- og busselskap m fl. Turufjell benytter gjestens opplysninger for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt gjestens bestilte arrangement via e-post, telefon, sms og utsendelser via post. Gjesten kan også bli kontaktet for markedsføring og markedsundersøkelser. For mer informasjon, se Turufjells personvernpolicy (privacy policy) nederst på www.Turufjell.no